Wyniki ankiety

WYNIKI ANKIETY DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NT. ZDALNEJ WSPÓŁPRACY

W czerwcu 2020 r. została przeprowadzona ankieta on-line wśród rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Pępowie. Ankieta ta miała na celu pozyskanie od rodziców opinii na temat zdalnego przesyłania materiałów.  Ankieta zawierała 5 pytań. Link do ankiety został zamieszczony w zakładce na stronie szkoły przeznaczonej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Ankietę wypełniło 106 rodziców, co stanowi 64% wszystkich rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych. Analiza wyników ankiety pozwoliła nam uzyskać informacje, jak przebiega zdalne przesyłanie materiałów w opinii rodziców.

W wyniku przeprowadzonej ankiety uzyskaliśmy informację, że z nauczania zaproponowanego przez przedszkole korzysta 70 % badanych. Rodzice są zadowoleni z przyjętej formy przesyłania dzieciom zadań do wykonania. Uważają, że ilość materiału przygotowywana dla dzieci jest wystarczająca.

Wśród trudności, z jakimi się zmierzają rodzice w związku z wykonywaniem przesyłanych przez przedszkole materiałów, wskazywano najczęściej: brak motywacji dzieci do wykonywania zadań, pogodzenie pracy zawodowej z poświęceniem dziecku czasu na wykonywanie przesłanych zadań.

Agata Milewska  – pedagog szkolny